poniedziałek, 19 kwietnia 2010

niedziela, 18 kwietnia 2010

GAMEDECVERSE

Some pictures and a link to a spot promoting the Gamedecverse, created by a Polish SF writer, Marcin Przybyłek. In this project he was also the director, the scriptwriter and the producer. I made the trailer together with Tomek Maroński – artistic director and concept author, Marcin Klicki – 3D models, Marek Gajowski – postproduction and animation, Krzysztof Rusinek – 3D animation, Marek Okoń – Gamedecverse logo, Robert Letkiewicz - music, Paweł Lipka Action Heroes - animatics, Robert Łuchniak – voiceover. Phew, I think I mentioned everyone ;) Oh, and my job was 3D realization, that is putting everything together. I also did models, matte painting – combining Tomek’s images with 3D shots (done mainly with camera mapping), modelling, texturing, animation, rendering and some postproduction.
More info at: http://www.gamedeczone.com/

Kilka obrazków i link do filmu reklamującego świat Gamedec'a autorstwa naszego rodzimego pisarza SF - Marcina Przybyłka, który przy filmie pełnił rowniez rolę reżysera, scenarzysty i producenta. Film robiliśmy wspólnie z Tomkiem Marońskim - dyrektorem artystycznym i autorem konceptów, Marcinem Klickim - modele 3d, Markiem Gajowskim - postprodukcja, animacja i Krzysztofem Rusinkiem - animacja 3d, Marek Okoń - logo Gamedecverse, Robert Letkiewicz - muzyka, Paweł Lipka Action Heroes - animatik, Voiceover - Robert Łuchniak - ufff chyba wszystkich wymieniłem ;) aha - moim zadaniem była realizacja 3d - czyli połączenie wszystkiego w całość. Oprócz tego zrobienie modeli, matte painting - łączenie podmalówek Tomka ze scenami 3d (głównie techniką rzutowania z kamery - camera mapping), modelowanie, teksturowanie, animacja, rendering i troszkę postprodukcji.
więcej informacji pod adresem http://www.gamedeczone.com/piątek, 16 kwietnia 2010

Rapunzel-update

The work on this project is slowly but systematically moving forward. There are models, textures and rigs being made as we speak. Krzysiu “Kris” Rusinek did the morphs and rig (CAT) for the horse.

Prace nad shortem powoli ale systematycznie idą do przodu. Powstają modele, textury i rigi. Krzysiu Rusinek (Kris) zrobił morphy i rig (CAT)dla konika.